Stasti un Pasakas

Puisītis un zaķītis

Latviešu tautas pasaka

Es biju puisītis,

Ganīju cūkas

– Noķēru zaķīti.

Noķerdams zaķīti,

Dzenu cūkas mājā.

Pārdzenu cūkas,

Lieku zaķi apcirknī.

Izdzenu cūkas,

Ganu līdz pusdienai;

Pārdzenu cūkas,

Eimu zaķi raudzīt.

Eimu zaķi raudzīt,

Zaķa vairs nav.

Eimu uz mežu

Zaķīti meklēt.

Iemu, iemu, iemu

Pa mežu raudādams

– Satieku vilku.

Vilks prasa tūdaliņ:

„Kur, puisīt, iesi?”

Iešu, iešu, iešu

Zaķīti meklēt:

Zaķītis mājā nestāv nemaz;

Ņem zaķīti nokodi!

„Ā! Kodi pats!”

Iemu, iemu, iemu

Pa mežu raudādams

- Satieku rungu.

Runga prasa tūdaliņ:

„Kur, puisīt, iesi?”

Iešu, iešu, iešu

Zaķīti meklēt:

Zaķītis mājā nestāv nemaz.

Vilks zaķīti nekož;

Ņem to vilku nositi!

„Ā! Siti pats!”

Iemu, iemu, iemu

Pa mežu raudādams

– Satieku uguni.

Uguns prasa tūdaliņ:

„Kur, puisīt, iesi?”

Iešu, iešu, iešu

Zaķīti meklēt:

Zaķītis mājā nestāv nemaz.

Vilks zaķīti nekož,

Runga vilku nesit;

Ņem to rungu sadedzini!

„Ā! Dedzin’ pats!”

Iemu, iemu, iemu

Pa mežu raudādams

– Satieku upi.

Upe prasa tūdaliņ:

„Kur, puisīt, iesi?”

Iešu, iešu, iešu

Zaķīti meklēt:

Zaķītis mājā nestāv nemaz.

Vilks zaķīti nekož,

Runga vilku nesit;

Uguns rungu nededzin’;

Ņem to uguni nodzēs!

„Ā! Dzēsi pats!”

Iemu, iemu, iemu

Pa mežu raudādams

– Satieku vērsi.

Vērsis prasa tūdaliņ:

„Kur, puisīt, iesi?”

Iešu, iešu, iešu

Zaķīti meklēt:

Zaķītis mājā nestāv nemaz.

Vilks zaķīti nekož,

Runga vilku nesit;

Uguns rungu nededzin’,

Upe guni nedzēš;

Ņem to upi izdzer!

„Ā! Dzeri pats!”

Iemu, iemu, iemu

Pa mežu raudādams

– Satieku lāci.

Lācis prasa tūdaliņ:

„Kur, puisīt, iesi?”

Iešu, iešu, iešu

Zaķīti meklēt:

Zaķītis mājā nestāv nemaz.

Vilks zaķīti nekož,

Runga vilku nesit;

Uguns rungu nededzin’,

Upe guni nedzēš,

Vērsis upi nedzer!

Tas lācis tam vērsim,

Tas vērsis tai upei,

Tā upe tai gunij,

Tā uguns tai rungai,

Tā runga tam vilkam,

Tas vilks tam zaķim

Nikni virsū tūdaliņ...

Zaķītis mājā,

Biksītes kājā!